Al jaren hebben mensen het gebruik van antidepressiva gekoppeld aan zelfmoord. Maar de redenering van de correlatie is niet precies waar. Dit is waarom.

De geschiedenis van antidepressiva
 • De geschiedenis van antidepressiva begon in de jaren 1950.
 • Artsen merkten dat patiënten die een behandeling ondergingen met experimentele geneesmiddelen tegen tuberculose leken gelukkig te zijn.
 • Geïnspireerd door deze ontdekking ontwikkelden wetenschappers geneesmiddelen die de depressie verlichtten maar een lange lijst van vervelende bijwerkingen hadden.
 • De introductie van Prozac en andere nieuwe antidepressiva hebben minder bijwerkingen, maar de controverse heeft niettemin deze nieuwe generatie stemmingsverbeteraars achtervolgd.
Is er een verband tussen antidepressiva en zelfmoord?
 • Ondanks de enge krantenkoppen, geloven veel experts dat de voordelen van antidepressiva veel groter zijn dan de risico's.
 • Sommige onderzoeken suggereren dat medicijnen om de stemming te verbeteren en hopeloosheid weg te nemen mensen eerder geneigd kunnen maken om zelfmoord te plegen.
 • Zorgen dat antidepressiva mensen suïcidaal maken, ontstonden in de jaren tachtig, toen fluoxetine en vergelijkbare geneesmiddelen beschikbaar kwamen.
 • Het risico lijkt groter te zijn bij kinderen en adolescenten die deze medicijnen gebruiken.
Enig bewijs is anekdotisch
 • Allereerst waren de zorgen grotendeels gebaseerd op anekdotische rapporten, waaronder een aantal spraakmakende incidenten waarbij jongeren voor wie deze medicijnen waren voorgeschreven, vreemd begonnen te handelen voordat ze zelfmoord pleegden.
 • Toen, in 2004, beoordeelde de Food and Drug Administration (FDA) 25 studies. Ze ontdekte dat antidepressiva het risico op suïcidale gedachten verdubbelen bij kinderen jonger dan 18 jaar die aan een depressie lijden.
 • Sceptici wezen erop dat de FDA zich heeft gericht op zelfmoordgedachten, die veel voorkomen bij adolescenten. Ongeveer een op de vijf denkt in een bepaald jaar aan zelfmoord.
 • In feite heeft geen enkele van deze jonge mensen die studeerden zelfmoord gepleegd en zelfs maar heel weinig mensen probeerden dit te doen.
Andere elementen zijn in tegenspraak met de theorie van zelfmoord
 • Ander onderzoek is in tegenspraak met de theorie dat antidepressiva mensen suïcidaal maken.
 • Zo bleek uit een evaluatie van 27 onderzoeken in 2007 dat het risico op zelfmoord bij jongeren die antidepressiva nemen, niet significant toeneemt.
 • Deskundigen merkten op dat het zelfmoordcijfer in de Verenigde Staten in de jaren tachtig en negentig met 13% daalde. Het aantal mensen dat antidepressiva gebruikte verviervoudigde in deze periode.
 • Bezorgdheid heeft artsen in Nederland ertoe gebracht antidepressiemiddelen met 22% te verminderen. Toen nam het zelfmoordcijfer voor de jeugd met bijna 50% toe.
 • Deze studies suggereren dat antidepressiva niet alleen geen zelfmoorden veroorzaken, maar eerder helpen bij het voorkomen van onbehandelde depressie, de belangrijkste oorzaak van zelfmoord.

Antidepressiva hebben bijwerkingen, maar zelfmoord behoort daar niet toe. Als u denkt dat iemand een depressie of suïcidale gedachten heeft, vraag dan meteen hulp.